Spółdzielczy Dom Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje konkurs literacki dla seniorów pt. „Życie jest piękne”. Zapraszamy słuchaczy do zaprezentowania swojej twórczości literackiej. W załączniku regulamin. Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA SENIORÓWZarząd KUTW