Odwołuje się wyjazd na V Senioralia do Krakowa w dniu 21 września 2018 roku.
Osoby, które wpłaciły pieniądze na wycieczkę mogą je odebrać w biurze w godzinach dyżurów.
Zarząd KUTW