Zapraszamy  uprzejmie słuchaczy uniwersytetu na prezentacje p.t. „Donana i inne atrakcje Andaluzji” w poniedziałek 28.06.2021 o godzinie 16.00.  Miejsce spotkania Centrum Multimedialne ul. Ordynacka 8.

Informujemy, że obowiązują ogólnie przyjęte warunki sanitarne.

Janina Wyłób i Maria Wajda