Nauczyciele ZSKU w Krośnie spotkali się z nami 12 grudnia i zaprezentowali swój projekt Erasmusa+.

Cele ich projektu są zgodne z priorytetem „Lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się” w zakresie:

  • przeciwdziałania różnicom w dostępie do sieci poprzez wspieranie upowszechniania szerokopasmowych łączy szerokopasmowych o dużej przepustowości we wszystkich szkołach,
  • wspieranie gotowości cyfrowej szkół ogólnokształcących i zawodowych poprzez wzmocnienie ich zdolności cyfrowych i rozszerzenie nowego narzędzia samooceny.

Bardzo dziękujemy za ciekawa prelekcję.

Zarząd KUTW