16 lutego br. odbyło się plenarne zebranie starostów wszystkich działających w ramach KUTW grup edukacyjnych i zajęciowych i warsztatowych, którego celem był wybór Rady Słuchaczy czyli gremium do bezpośrednich kontaktów z Zarządem w kwestiach organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia.
Wybrano prezydium Rady Słuchaczy, jej Komisję Programową i Sąd Koleżeński. W ich skład powołano następujących słuchaczy:

Prezydium Rady
Ewa Skwara – przewodnicząca
Łucja Porawska – zastępca przewodniczącego
Andrzej Dubiel – zastępca przewodniczącego
Ewa Nowak – sekretarz

Komisja Programowa:
Maria Nowak
Anna Podlaszewska
Katarzyna Rogala

Sąd Koleżeński:
Stefania Wojtowicz
Bożena Kustroń
Elżbieta Stojak

Członkowie
Halina Burnatowska
Anna Kowalec
Barbara Krzanowska
Marta Nowak
Andrzej Sobczak
Stanisława Turek
Janina Wyłób