Transnational Project Meeting „Gamification Activities and Methods for the Elderly s Support – G.A.M.E.S.”. Sebes, Romania 10-11 April 2024.
W projekcie bierze udział 9 partnerów z Włoch, Dani, Litwy, Polski, Słowacji, Portugalii, Grecji, Irlandii, Rumunii.
W czasie roboczego spotkania w Rumunii przydzielono zadania każdemu z partnerów oraz ustalono terminarz prac.