Konopnicka1Po raz piąty słuchacze KUTW zaproszeni zostali przez Dyrekcję Szkoły, która udziela nam dachu nad głową już dwunasty rok. Wykład pod hasłem „Szkolne czytanie Marii Konopnickiej” wpisuje się w aktualny w naszym kraju trend, którego znaczenia nie sposób przecenić, mający na celu popularyzowanie zanikającej sztuki czytania książek.Konopnicka2

Spotkanie przygotowały panie polonistki ZSKU, a nad całością czuwała pani Anna Korab. Zadbały o nastrojową scenografię: stosowny afisz, obraz dworku w Żarnowcu, portret Marii Konopnickiej. Rozsypane na scenie jesienne liście i świece w gustownym świeczniku dopełniały poetyckiego klimatu spotkania. Pierwszym jego punktem był wykładKonopnicka3 dr. Pawła Bukowskiego dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Uświadomił słuchaczom, iż mijają właśnie 105. rocznica śmierci poetki i 55. rocznica otwarcia muzeum  Żarnowcu.

 

Następnie na scenę zaproszeni zostali lektorzy, którzy przeczytali nowelkę „Miłosierdzie gminy”. Konopnicka4Byli to autor wykładu, p. dyrektor i nauczyciele szkoły, jedna z uczennic i dwoje słuchaczy naszego uniwersytetu. Wszyscy czytelnicy otrzymali urokliwe w formie podziękowania, a następnie podjęci zostali słodkim poczęstunkiem.

Było to bardzo urokliwe spotkanie. Dziękujemy.

Grażyna Daniewska