Zapraszamy na wykład w czwartek, 26.10.2017 o godz. 16.00
Temat wykładu: „Thymiczna i chromiczna strona muzyki”.
Wykładowcą będzie dr Janusz Boczar.
Zarząd KUTW