Zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Uniwersytetu ul. K. Wielkiego 8. Porządek obrad w załączniku: WZC
Zarząd KUTW