Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego kolegi Czesława Matelowskiego
społecznika zaangażowanego w działalność Kabaretu „Entuzjaści”
w Krośnieńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz autora scenariuszy dla kabaretu.

Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy wyrazy współczucia
Zarząd i słuchacze
Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 13.30
w kościele p.w. Św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie, ul. Wyszyńskiego

czmz